Handreiking waterbeheerprogramma’s

5 oktober 2020

De handreiking kan waterschappen helpen bij het opstellen van een waterbeheerplan. Inmiddels staat de invoering van de Omgevingswet voor de deur, net als een nieuwe planronde. Deze handreiking bouwt voort op het fundament dat met de vorige handreiking is gelegd en voegt er nieuwe inzichten aan toe.> Download pdf