Manifest duurzaam GWW 2030

30 juni 2021

Het Manifest DGWW 2030 is een afspraak tussen overheden, markt en kennisinstellingen om te werken aan de verduurzaming van GWW-projecten. Het Manifest DGWW helpt partijen in deze sector om complexe landelijke en regionale akkoorden over duurzaamheid handen en voeten te geven.> Lees meer