MJA3/MEE Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

1 november 2019

Sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over het vergroten van energie-efficiëntie en de vastlegging daarvan in het MJP. Het MJA3-convenant bevat het MJP de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de invoering van systematische energiezorg (energiemanagement) en verbetering van procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie van de ondernemingen.> Lees meer