MJA3/MEE Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

1 november 2019

Sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak over het vergroten van energie-efficiëntie en de vastlegging daarvan in het meerjarenplan (MJP). Het MJA3-convenant bevat de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de invoering van systematische energiezorg (energiemanagement). Daarnaast gaat het in op verbetering van procesefficiëntie, ketenefficiëntie en duurzame energie van de ondernemingen.> Lees meer