Aanleg tijdelijke rioolleiding

5 januari 2021

Uit inspectie van het leidingstelsel bij de Leenderheide bleek dat ongeveer 3,3 kilometer van de hoofdtransportleiding van het riool in slechte staat is. Waterschap De Dommel legde twee tijdelijke leidingen aan, die het afvalwater om het zwaarst aangetaste deel heen leiden. Door voorafgaand aan de aanbesteding het Ambitieweb in te vullen, een van de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW, konden de belangrijkste onderwerpen en aandachtspunten bij dit project worden benoemd.

Bij de renovatie van de rioolleiding worden hoge ambities nagestreefd op de thema’s energie, materialen, bodem, ruimtegebruik, welzijn, sociale relevantie en investeringen. Waterschap De Dommel onderzoekt hoe deze ambities in het ontwerp kunnen worden meegenomen.

Winst

Door toepassing van het Ambitieweb kon goed worden nagedacht over het materiaalgebruik, waarbij diverse keuzes en mogelijkheden konden worden afgewogen. De omgeving kon goed worden meegenomen in de keuzes die gemaakt werden. Daarnaast kon er door gebruik van het instrument invulling worden gegeven aan bestuurlijke afspraken op het gebied van duurzaamheid.

Vervolg

Waterschap De Dommel wil de Aanpak Duurzaam GWW een plek geven door er in elke projectfase aandacht aan te besteden. De duurzame keuzes worden in de diverse projectdocumenten vastgelegd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn