Baggeren Ruiten-Aa-kanaal

5 januari 2021

Waterschap Hunze en Aa’s paste de Aanpak Duurzaam GWW toe tijdens de voorbereiding van het baggeren van het Ruiten-Aa-kanaal in Groningen. Op basis van 12 thema’s werd geïnventariseerd welke kansen het project bood om duurzamer te werken. Deze kansen werden opgenomen in de aanbesteding.

De partij die mede op basis van deze eisen en wensen op het gebied van duurzaamheid als beste beoordeeld werd, heeft de uitvoering gegund gekregen. Samen met de winnende aannemer maakte het waterschap een plan van aanpak waarin de duurzame maatregelen werden verwerkt.

Winst

Door de Aanpak Duurzaam GWW is de bewustwording van het belang van duurzaam werken toegenomen, ook in de samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en tussen de opdrachtgever en het projectteam. De Aanpak Duurzaam GWW zorgt ervoor dat kansen die zich voordoen om duurzaam te werken, optimaal worden benut. Daarnaast helpt de werkwijze om het werk in een bredere maatschappelijke context te plaatsen en zorgt het dat keuzes goed kunnen worden onderbouwd. Dat kan ook nuttig zijn in de verantwoording van keuzes richting het bestuur.

Vervolg

Waterschap Hunze en Aa’s heeft op basis van de landelijke aanpak een eigen werkwijze voor Duurzaam GWW ontwikkeld, die goed aansluit bij de eigen praktijk. De Aanpak Duurzaam GWW wordt de komende jaren een standaard onderdeel van de manier van werken bij het waterschap. Zo is er vanaf de start van een project al nadrukkelijk aandacht voor kansen en aandachtspunten op het gebied van duurzaamheid.

 

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn