Baggerproject Amstelveen

5 januari 2021

Een routineklus voor het waterschap: het baggeren van watergangen. Maar behalve het verwijderen van 50.000 m³ baggerspecie werden er door het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW bij dit project ook prachtige resultaten bereikt op het gebied van duurzaamheid. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gunde het project aan de aannemer met de meest duurzame aanpak.

De vrijgekomen baggerspecie werd deels op de kant gezet en deels afgevoerd naar weilanddepots. Ook werd ongeveer 7000 m³ baggerspecie door de aannemer bij een ander project hergebruikt als ophoogmateriaal in steunbermen. Door het transport van de baggerspecie te beperken is er een CO₂-reductie van 360 ton behaald. En doordat oevers niet werden beschadigd, had het project geen nadelige gevolgen voor de ecologie.

Winst

In de afgelopen 2 jaar heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht de Aanpak Duurzaam GWW bij 11 projecten toegepast. De aanpak heeft in het ontwerp- en realisatieproces zijn toegevoegde waarde bewezen. De duurzamere aanpak van grond-, weg- en waterbouwprojecten heeft vooral CO₂-reductie opgeleverd. De materialen en grondstoffen die tijdens projecten vrijkwamen, zijn zoveel mogelijk hergebruikt en door preventieve werkmethodes te gebruiken, hadden sommige projecten ook een positief effect op de ecologie.

Vervolg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil de Aanpak Duurzaam GWW vanaf 2021 structureel gaan toepassen in grond-, weg- en waterbouwprojecten. Om dat te bereiken wordt er een implementatieplan opgesteld.

 

Beeld: Theo Kuller
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn