Buitengewoon onderhoud waterkeringen

5 januari 2021

Het op hoogte en breedte houden van boezem- en polderkades is om de 10 à 15 jaar nodig. Het hoogheemraadschap van Delfland sloot met 3 aannemers een raamovereenkomst af om dit werk uit te voeren. Duurzaamheid was een belangrijk onderdeel van de opdrachtomschrijving. Zo werd gevraagd om CO₂-reductie, hergebruik van materialen, het toepassen van gebruikte materialen en het bevorderen van de biodiversiteit. De aannemers moesten ook omschrijven op welke manier het hoogheemraadschap in de ontwerpfase geadviseerd zou worden over verduurzaming.

Winst

De ambities van Delfland en het invullen van de Omgevingswijzer gaven een gericht kader voor de aanbesteding. Dat heeft geresulteerd in een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid. De gekozen aannemers zitten op trede 5 van de CO₂-prestatieladder. Dat houdt in dat de bedrijven niet alleen de eigen organisatie op orde hebben wat betreft het beperken van de CO₂-uitstoot, maar zich ook inzetten om binnen de eigen sector de CO₂-uitstoot te verminderen.

Door de langere looptijd van de raamovereenkomst kan worden geïnvesteerd in elektrisch materieel. De inzet van vrijkomende en herbruikbare materialen wordt bijgehouden. Van elk project worden de milieukosten doorgerekend en het materiaalgebruik wordt bijgehouden in een materialenstaat.

Vervolg

Het hoogheemraadschap van Delfland wil energieneutraal zijn in 2025, 50% circulair in 2030 en volledig circulair en klimaatneutraal in 2050. Ook heeft het hoogheemraadschap een actieplan opgesteld voor versterking van de biodiversiteit. Het Ambitieweb en de Omgevingswijzer worden standaard toegepast en in aanbestedingen wordt standaard de CO₂-prestatieladder gebruikt. Er is een monitoringsprogramma in ontwikkeling om de voortgang te meten.

Aannemers rapporteren het materiaalgebruik in een materialenstaat en het gebruik van materialenpaspoorten, die inzichtelijk maken welke materialen er tijdens projecten worden toegepast, is in ontwikkeling. Om de milieukosten te vergelijken met de investeringskosten worden steeds meer kostenramingen voorzien van een DuboCalc-berekening.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn