Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

5 januari 2021

Waterschap Rivierenland paste de Aanpak Duurzaam GWW toe bij het project om de dijken bij Gorinchem-Waardenburg te versterken. Met behulp van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb werd gekeken waar de focus voor duurzaamheid moest komen te liggen. Tegelijkertijd werd ook gekeken naar de relatie met de focusgebieden van het Hoogwaterbeschermingsplan. Om de impact van de verschillende keuzes op het milieu te berekenen, werd DuboCalc gebruikt. De duurzame keuzes en de bijbehorende argumentatie zijn in een groeidocument vastgelegd.

Winst

De belangrijkste winst van de Aanpak Duurzaam GWW is dat er voortdurend aandacht is voor de doelen op het gebied van duurzaamheid, waardoor projecten duurzamer worden uitgevoerd. Duurzaam opdrachtgeverschap stimuleert de markt om duurzamere keuzes te maken bij de aanpak van projecten. De milieu-impact van het dijkversterkingsproject was half zo groot ten opzichte van het voorkeursalternatief. Ook worden andere belangrijke onderwerpen in projecten meegenomen, zoals het versterken van de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.

De duurzamere manier van werken sluit aan op de doelen in het Klimaatakkoord en de circulaire economie.

Vervolg

De Aanpak Duurzaam GWW heeft een vaste plek in het handboek voor de aanpak van projecten. Via een managementrapportage wordt gemonitord op welke manier de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast. In het programma 2022-2027 neemt waterschap Rivierenland doelen op voor circulair werken, klimaatbestendigheid en energieneutraliteit.

 

Beeld: Graaf Reinaldalliantie
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn