Dijkversterking Lauwersmeerdijk

5 januari 2021

Bij de versterking van de Lauwersmeerdijk koos Wetterskip Fryslân voor een pragmatische toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW. Het duurzame gedachtegoed werd geïntegreerd in het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering. Alle bij het project vrijkomende materialen zijn hergebruikt: het al aanwezige asfalt werd bijvoorbeeld gebruikt als fundering, zodat er minder nieuw asfalt hoefde te worden aangebracht. Verder is ervoor gekozen om materiaal te gebruiken waar minder beton en cement in verwerkt is.

In de aanbesteding is de CO₂-prestatieladder toegepast, waarbij alleen aannemers met de hoogste trede mochten inschrijven. Het aftanken van materieel op de bouwplaats gebeurt fossielvrij, er zijn emissienormen gesteld aan het materieel en de aannemer moet 2% van de aanneemsom inzetten ter bevordering van de re-integratie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Winst

De Aanpak Duurzaam GWW draagt eraan bij dat duurzaamheid structureel wordt meegenomen in een project. Het waterschap kan zo goed verkennen waar de kansen voor duurzaamheid liggen en hoe deze kunnen worden benut. DuboCalc geeft bijvoorbeeld inzicht in de milieueffecten van de diverse keuzes die gemaakt kunnen worden tijdens een project, zodat er een betere afweging kan worden gemaakt tussen prijs en milieuvriendelijkheid.

De aanpak stimuleert duurzaam werken op een praktische manier, laat zien hoeveel er mogelijk is en dat de markt graag meewerkt aan een duurzamere manier van werken.

Vervolg

Wetterskip Fryslân heeft een vakgroep opgericht die de implementatie van de Aanpak Duurzaam GWW begeleidt. Binnen het waterschap is afgesproken om de werkwijze consequent toe te passen, waarbij de intensiteit wordt afgestemd op de omvang en het karakter van het project. In 2019 werden de instrumenten Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO₂-prestatieladder geïmplementeerd.

De volgende fase is circulair ontwerpen en aanbesteden en de ontwikkeling van een materialenpaspoort. In een speciale leergemeenschap worden ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van Duurzaam GWW gedeeld.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn