Dijkversterking regionale keringen

5 januari 2021

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt in het hele beheergebied aan kadeverbeteringen. Per locatie wordt gezocht naar kansen voor duurzame oplossingen. Ook worden alle kansen per rol in het projectteam in beeld gebracht. De projecten verschillen daardoor van elkaar qua aanpak. Tijdens de kadeverbetering bij Stompwijk was er bijvoorbeeld veel aandacht voor het behoud van de landschappelijke waarde van de historische molendriegang. Het project werd daar deels uitgevoerd met elektrisch materieel.

Winst

De Aanpak Duurzaam GWW geeft inzicht in nieuwe kansen om duurzamer te werken, zoals kansen voor het verminderen van emissies en het versterken van de biodiversiteit. Daarnaast heeft het de aandacht voor landschappelijk ontwerpen vergroot. Er wordt zoveel mogelijk met lokale aannemers gewerkt. Materialen worden zoveel mogelijk lokaal gewonnen of hergebruikt en het gebruik van hardhout wordt beperkt. Ook helpt de Aanpak Duurzaam GWW waterschapsbestuurders bij het bepalen van een langetermijnstrategie.

Vervolg

Het implementeren van duurzaam werken vraagt best wat beleidsvorming, communicatie en bewustwording. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de diverse instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW, zoals het Ambitieweb en DuboCalc, inmiddels volop in gebruik en probeert circulair en energieneutraal denken zo vroeg mogelijk in projecten mee te nemen. Het hoogheemraadschap heeft zich ook aangesloten bij het platform ‘Winnovatie’, waarbinnen waterschappen kennis en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn