Dijkversterking Stenendijk

5 januari 2021

De Stenendijk in Hasselt wordt versterkt. Omdat de Stenendijk aan een Natura 2000-gebied grenst, was het beperken van emissies bij de werkzaamheden een belangrijk aandachtspunt voor waterschap Drents Overijsselse Delta. Om te voorkomen dat de werkzaamheden een negatief effect hebben op het natuurgebied worden alle werkzaamheden op de dijk met elektrisch materieel uitgevoerd. Daarnaast is de aanpak trillingvrij, zodat het risico op schade aan de monumentale stenen muur en de historische woningen langs de dijk minimaal is.

Aandacht voor de historie en het verhaal van de dijk is een integraal onderdeel van de communicatie rondom het project.

Winst

Voorafgaand aan de aanbesteding hield het waterschap een sessie om het Ambitieweb in te vullen. Hieruit volgde een strategie waarin de uitdaging voor emissiearm bouwen aan de markt werd voorgelegd. De winnende partij ging zelfs een stap verder, door in hun voorstel voor de aanbesteding volledig emissieloos bouwen aan te bieden.

Vervolg

Waterschap Drents Overijsselse Delta gebruikt de instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW voor meerdere projecten. Dit gebeurt over het algemeen vroeg in de ontwerpfase, zodat de duurzaamheidseisen direct kunnen opgenomen worden in de projectomschrijving.

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn