Hergebruik baggerspecie

5 januari 2021

Voorheen werd bagger van de klasse ‘Industrie’ naar een depot in een andere provincie gereden, wat leidt tot een hoge CO₂-uitstoot. Na een landelijk advies over het hergebruik van bagger sprak hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf 2017 uitgebreid met de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) over de mogelijkheden voor hergebruik van baggerspecie in het eigen gebied. Het was al toegestaan om natte bagger op landbouwgrond te spuiten, maar droge bagger uit een depot mocht niet hergebruikt worden. Met de RUD’s is afgesproken dat droge bagger nu mag worden hergebruikt om regionale waterkeringen te versterken.

Winst

De Aanpak Duurzaam GWW helpt om in een vroeg stadium al na te denken over kansen op het gebied van duurzaamheid. Naast de winst voor de natuur en de leefomgeving levert dit ook draagvlak op in de omgeving en bij projectpartners. Door het zoeken naar kansen voor samenwerking met andere delen van de organisatie wordt de interne samenwerking ook verbeterd. Zo kunnen bijvoorbeeld restmaterialen uit het ene project de grondstof vormen voor een ander project.

Vervolg

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil in 2025 energieneutraal zijn en geen CO₂ meer uitstoten. De Aanpak Duurzaam GWW zorgt dat het hoogheemraadschap deze ambitie ook kan doorvoeren in projecten die door derden worden uitgevoerd.

Hollands Noorderkwartier werkt aan een visie op de circulaire economie, waarin het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW nadrukkelijk een plek krijgt. Uiteindelijk moeten duurzame keuzes standaard worden meegewogen bij de aanpak van projecten.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn