Herinrichting Tielebeek bovenstrooms

5 januari 2021

De Tielebeek wordt heringericht. Waterschap Limburg past de loop van de beek aan, zodat de beek licht meandert. Ook worden er twee regenwaterbuffers aangelegd. Een van de buffers sluit aan op het rioolsysteem, zodat er bij hevige neerslag minder water vanuit het rioolsysteem in het oppervlaktewater terecht komt. De tweede buffer wordt aangelegd om regenwater langer in het gebied te kunnen houden als dat nodig is. Zo wordt van de Tielebeek een duurzaam, robuust en klimaatbestendig watersysteem gemaakt.

Winst

De belangrijkste winst van het project is dat waterschap Limburg een watersysteem heeft gecreëerd dat klimaatbestendig is en daarnaast een goede leefomgeving biedt voor planten en dieren. Het project is op basis van EMVI aanbesteed: naast de prijs was ook duurzaamheid een belangrijk criterium. De winnende aannemer gaat het werk met elektrische graafmachines uitvoeren, waardoor bij het project veel minder stikstof wordt uitgestoten.

Vervolg

Er wordt steeds meer op een andere manier naar projecten gekeken, ook tijdens de voorbereidingsfase. Waterschap Limburg neemt maatregelen om binnen afzienbare tijd klimaatneutraal te zijn. Zo wordt er bij de voorbereiding voor een project bijvoorbeeld gekeken hoe er zo emissieloos mogelijk gewerkt kan worden. Ook het kantoorgebouw van het waterschap wordt klimaatbestendig gemaakt door betere isolatie, gevelbeplanting, regenwateropvang en waterdoorlatende bestratingen.

 

Beeld: Mahdi Bilbas
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn