Optimalisatie watersysteem Twello

5 januari 2021

Waterschap Vallei en Veluwe vulde de Omgevingswijzer in voor een groot project: het renoveren van 12 bestaande stuwen en het bouwen van 5 nieuwe stuwen. De uitkomsten werden meegenomen in de aanpak van het project. In de aanbesteding lag de nadruk op duurzaam en circulair bouwen.

De winnende aannemer zette in op duurzame energie en bewust materiaalgebruik. Per locatie werd steeds naar de meest duurzame oplossingen gezocht. Zo is bij de renovatie van de bestaande stuwen het betonwerk behouden. Ook is ervoor gekozen om zonnepanelen naast de stuwen te plaatsen, waarmee energie wordt opgewekt voor de aandrijving.

Winst

Door de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen, hebben duurzaamheid en circulair werken expliciet een plek gekregen in de uitwerking van projecten. Bij dit project werd er extra aandacht besteed aan duurzaam beheer, door stuwen toe te passen die op afstand bedienbaar zijn. Peilbeheerders hoeven daardoor minder kilometers te maken om hun werk te kunnen uitvoeren.

Vervolg

De Aanpak Duurzaam GWW ondersteunt de ambitie van waterschap Vallei en Veluwe om in 2050 circulair te zijn. Om dat te bereiken is als doel gesteld dat alle medewerkers van het waterschap in 2030 volgens de principes van de circulaire economie werken aan een klimaatbestendige leefomgeving. De instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW zijn middelen om duurzaamheid een plek te geven in alle fasen van een project. De werkwijze wordt in de procesbeschrijving verwerkt. Daarnaast wordt er ook ruimte geboden om duurzaamheid op andere manieren in het proces mee te nemen.

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn