Realisatie gemaal Noord-Linschoten

5 januari 2021

Gemaal Noord-Linschoten was verouderd. Daarnaast was het gemaal vlak bij woningen gebouwd, wat zorgde voor overlast voor de omgeving. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloot daarom om het oude gemaal te vervangen door een nieuw gemaal op een andere locatie.

Bij de bouw van het nieuwe gemaal werden duurzame keuzes gemaakt. Het nieuwe gemaal is muisstil, om overlast voor mens en natuur te beperken. De verharding rondom het gemaal is waterdoorlatend. Door de plaatsing van zonnepanelen en door te malen wanneer de zon schijnt, is het nieuwe gemaal energiezuinig. Ook werden tijdens de bouw van het gemaal natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Winst

De Aanpak Duurzaam GWW heeft geleid tot praktische maatregelen. Voor de start van een project worden de kansen op het gebied van duurzaamheid verkend. Deze kansen worden vertaald naar duurzame keuzes in de aanpak. Deze manier van werken zorgt voor een beter bewustzijn binnen de hele organisatie. Het thema duurzaamheid wordt structureel meegewogen bij de keuzes die binnen projecten gemaakt worden.

Vervolg

Het waterschap wil duurzaam opdrachtgever zijn. Bij aanbestedingen houdt dat bijvoorbeeld in dat er ander materieel wordt ingezet. Er wordt ook bewust gewerkt aan het optimaal gebruik van materialen en het zoeken naar duurzame alternatieven. Het duurzaam opdrachtgeverschap krijgt een vaste plek in projectopdrachten, WerkWijzer-projecten en basisspecificaties. Ook heeft het hoogheemraadschap een professioneel duurzaamheidsteam.

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn