Stuw Nieuwe Sluis

5 januari 2021

Waterschap Rijn en IJssel legde een vispassage aan bij de stuw Nieuwe Sluis, zodat vissen in het hele stroomgebied kunnen zwemmen. Als onderdeel van het project werd de stuw gerenoveerd en geautomatiseerd. Ook werd de overlaat Zandvang, die dient om hoogwater te reguleren, gerenoveerd. Bij alle stappen in het traject werd de Aanpak Duurzaam GWW toegepast.

Het waterschap hield meerdere sessies om de kansen op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen, waarbij de instrumenten Omgevingswijzer, Ambitieweb en DuboCalc werden gebruikt. Ook werd duurzaamheid als criterium meegenomen in de aanbesteding. Daarbij is het duurzaamheidsbeleid van het waterschap gevolgd.

Winst

In de voorbereiding voor het project werd nagedacht over materialen die het meest milieuvriendelijk zijn in relatie tot de levensduur. De stalen damwand die als onderdeel van het project geplaatst moest worden, is van gerecycled staal. De vispassage werd voor een groot deel als prefab-onderdelen voorbereid op een werkplaats en de onderdelen konden op locatie snel in elkaar worden gezet, met gebruik van relatief licht materieel.

Vervolg

Vanaf 2021 stelt het waterschap de Aanpak Duurzaam GWW verplicht. Direct bij het opstellen van de opdracht wordt voor zowel de voorbereiding als de uitvoering aangegeven wat de duurzaamheidsambities zijn voor het betreffende project.

 

Beeld: Carlo Egging
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn