Stuwen Peelkanaal

5 januari 2021

Het Peelkanaal heeft een belangrijke rol in het lokale watersysteem, omdat de waterstanden in het gebied snel reageren op de weersomstandigheden. In het Peelkanaal bevinden zich een aantal stuwen, die helpen om de waterstanden te beïnvloeden. Bij de renovatie van het Peelkanaal en de stuwen wordt de Aanpak Duurzaam GWW toegepast. Waterschap Aa en Maas wil daarmee inzicht krijgen in de voor- en nadelen van deze werkwijze. Het waterschap hoopt dat de Aanpak Duurzaam GWW helpt om duurzaamheid beter in te passen in de voorbereiding en uitvoering van projecten.

Winst

Door de Aanpak Duurzaam GWW krijgt duurzaamheid structureel een plek in projecten. Ook is er door deze manier van werken een betere balans tussen de verschillende belangen die spelen bij een project, zoals de omgeving, het milieu en de kosten. Dat levert een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde op.

Door de Omgevingswijzer en het Ambitieweb in te zetten, konden er concrete projectdoelen op het gebied van duurzaamheid bepaald en behaald worden. De milieukostenindicator en DuboCalc geven het waterschap een beter overzicht van de milieukosten van het project, waaronder de CO₂-uitstoot. Dit alles draagt bij aan het bereiken van de overkoepelende doelen van het waterschap op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Vervolg

Waterschap Aa en Maas wil in alle projecten en processen energieneutraal, klimaatneutraal en circulair werken. Daarnaast wil het waterschap meer samenwerken met andere partijen en anderen ondersteunen op het gebied van duurzaam werken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn