Verbetering regionale keringen

8 februari 2021

Voorafgaand aan de verbetering van de regionale keringen in het deelgebied Midden is in een Kansensessie het Ambitieweb ingevuld. Hierin is in kaart gebracht waar de focus op het gebied van duurzaamheid ligt in dit project. Omdat er in deze projectfase verschillende oplossingen zijn onderzocht, is voor 3 verschillende ontwerpprincipes een Ambitieweb gemaakt: keringen versterken, keermiddelen met pompen en keermiddelen met waterberging.

Het project is zo aanbesteed dat de inschrijvers werden getriggerd om in te schrijven met een aantoonbaar duurzame oplossing met een zo hoog mogelijk aandeel duurzaam (geproduceerde) materialen en zo weinig mogelijk CO2-uitstoot, conform het vastgestelde Ambitieweb.

De aannemer heeft bijna 50% van het grind in het beton vervangen door gerecycled betongranulaat. Daarnaast werkte de aannemer met materieel op biobrandstof. En de sluisdeuren zijn van composiet, waardoor ze 100 jaar meegaan.

Winst

Brabantse Delta heeft de ambitie uitgesproken om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van het werk. Het waterschap heeft de afgelopen jaren diverse facilitators opgeleid voor het begeleiden van Duurzaam GWW-projecten. Er is een pool samengesteld met facilitators van de 3 Brabantse waterschappen. Daarnaast is er een medewerker vrijgemaakt die volledig actief is op duurzaamheid en er is een medewerker aanspreekpunt voor circulariteit.

Vervolg

Brabantse Delta zet zich de komende tijd in om Duurzaam GWW bij meer projecten algemeen goed te laten zijn. Op dit moment kijkt een groepje trainees vanuit het Nationaal Watertraineeship hoe Brabantse Delta Duurzaam GWW kan borgen in de processen. In 2021 worden alle doelstellingen op de gebieden klimaatneutraal, circulaire samenleving en klimaatadaptatie bij de start van ieder GWW-project in kaart gebracht in het Ambitieweb of de Omgevingswijzer. Daarbij wordt bijgehouden welke instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW bij ieder project zijn gebruikt. Ook zal het waterschap zich in 2021 certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn