Versterking Drontermeerdijk

5 januari 2021

Om de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Dronten beter te beschermen tegen extreem hoogwater wordt de Drontermeerdijk versterkt. Waterschap Zuiderzeeland voert de dijkversterking uit volgens de Aanpak Duurzaam GWW. Het Ambitieweb werd gebruikt om duurzaamheidseisen voor het project op te stellen. Om de milieukosten van het project te berekenen, werd DuboCalc gebruikt en CO₂-reductie was een van de criteria bij de aanbesteding van het project.

De aannemers die zich inschreven op de aanbesteding konden scoren op een projectaanpak met een zo laag mogelijke milieubelasting. Bij de uitvoering van het project is het binnentalud van de dijk ingezaaid met bloemrijk gras en wordt er ecologisch beheer toegepast. Ook wordt er een wildpassage aangelegd. Zo draagt het project ook bij aan het versterken van de biodiversiteit.

Winst

Waterschap Zuiderzeeland past de Aanpak Duurzaam GWW toe bij twee grote dijkversterkingsprojecten, waaronder de versterking van de Drontermeerdijk. Als de ervaringen met deze manier van werken positief zijn, kan het waterschap besluiten om de Aanpak Duurzaam GWW bij alle grond-, weg- en waterbouwprojecten toe te passen. Zo kunnen de duurzaamheidsdoelstellingen van het waterschap, onder andere op het gebied van klimaatneutraal en circulair werken, nog sneller worden behaald.

Vervolg

De ervaringen met de Aanpak Duurzaam GWW worden gedeeld met de rest van de organisatie. Zodra waterschap Zuiderzeeland ervan overtuigd is dat de Aanpak Duurzaam GWW meerwaarde heeft, wordt de systematiek breder ingezet. De eerste ervaringen zijn al veelbelovend.

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn