Vervangen duiker

5 januari 2021

Waterschap Scheldestromen heeft het Ambitieweb toegepast bij een project voor het vervangen van een duiker. Een duiker is een buis die twee watergangen met hetzelfde waterpeil verbindt. Het project ging van start met een duurzaamheidsessie, waarin met behulp van het Ambitieweb werd besproken welke duurzame keuzes er tijdens het project gemaakt konden worden. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de materiaalkeuzes. Op basis van milieu-impact, levensduurkosten, technische haalbaarheid en onderhoud werd ervoor gekozen om de oude duiker te vervangen voor een duiker van beton.

Er werd ook gericht gekeken naar de benodigde capaciteit van de duiker in relatie tot de verwachte effecten van klimaatverandering en samen met een ecoloog werd in kaart gebracht welke mogelijkheden er waren om de biodiversiteit in de omgeving van de duiker te versterken.

Winst

Werken met het Ambitieweb heeft het waterschap geholpen om duurzaamheid concreet te maken en meer focus te kunnen leggen op het maken van duurzame keuzes bij de uitvoering van projecten. Het Ambitieweb gaf het projectteam een vaste structuur waarbinnen gewerkt kon worden aan bewustwording en overeenstemming.

Vervolg

Vanaf begin 2021 is de Aanpak Duurzaam GWW een vast onderdeel van alle projecten bij waterschap Scheldestromen. Er worden werksessies georganiseerd, zodat interne opdrachtgevers en projectleiders hun ervaringen met deze manier van werken kunnen delen. Het waterschap heeft een factsheet en een ‘menukaart’ gemaakt, waarop de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW de ‘gerechten’ vormen. Per ‘gerecht’ kan een beroep worden gedaan op begeleiding, advisering en expertise.

 

Beeld: J.J. Nijsse