Vissedijk

5 januari 2021

Bij de renovatie van afvalwaterzuiveringsinstallatie Vissedijk bewandelde waterschap Vechtstromen een alternatieve route. Om gevoel te krijgen bij de instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW paste het waterschap met terugwerkende kracht de Omgevingswijzer en het Ambitieweb toe op het project. Als onderdeel van de duurzame aanpak werd er een groen dak op het nieuwe bedrijfsgebouw aangelegd en werden er zonnepanelen op het terrein geplaatst. Bij het project werd samengewerkt met de gemeente.

Winst

Door de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen op dit project is waterschap Vechtstromen overtuigd geraakt van de meerwaarde van deze manier van werken. Het experiment heeft geleid tot meer aandacht voor duurzaamheid bij projecten en de bevestiging dat er binnen het waterschap op eigen initiatief al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaam werken.

Vervolg

De afspraken rond Duurzaam GWW zijn als uniforme werkwijze opgenomen in het professionaliseringsprogramma ‘Grip op projecten’. In de nieuwe inkoopstrategie worden de doelen voor duurzaamheid aangescherpt. Ook wordt bijgehouden hoe het gaat met het bereiken van de doelen. Mogelijk wordt dit vertaald naar een rapportage waarin alle inspanningen binnen het waterschap op het gebied van duurzaamheid verzameld worden.

Het waterschap is nog aan het onderzoeken op welke manier de CO₂-prestatieladder en DuboCalc kunnen worden ingezet.

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn