Zon op Dak

5 januari 2021

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een project om zonnepanelen op afvalwaterzuiveringen te plaatsen. De opgewekte energie is voor eigen gebruik. Er wordt goed nagedacht over efficiënt gebruik van de ruimte. Zo worden zonnepanelen geplaatst op objecten die geen functie meer hebben, of op grond die nergens anders voor geschikt is. Bij het project wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede materialen en er mag alleen oplaadbaar gereedschap worden gebruikt.

Daarnaast is in het project meegenomen dat de geplaatste zonnepanelen in het landschap passen, dat er tijdens het project wordt overlegd met de omgeving en dat er bij de uitvoering van het werk rekening wordt gehouden met de natuur. Ook worden er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het project ingezet.

Winst

De Aanpak Duurzaam GWW helpt om duurzaamheid in te passen bij de uitvoering van projecten. Het hoogheemraadschap wekt bijvoorbeeld op steeds meer locaties zonne-energie op. Dat is beter voor het milieu en bespaart kosten voor het waterschap. En door minder transportbewegingen te maken en elektrisch gereedschap te gebruiken bij de uitvoering van projecten kan makkelijker aan de stikstofwetgeving worden voldaan.

Een ander voordeel van duurzaam werken is dat gemeenten vaak positiever tegenover bepaalde projecten staan wanneer er ook aan zaken als biodiversiteit en design-inpassing is gedacht. Dat vergroot de mogelijkheden als het gaat om het uitvoeren van bepaalde projecten.

Vervolg

De Aanpak Duurzaam GWW is binnen het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verplicht. Dat helpt het hoogheemraadschap om in alle projecten structureel aandacht te besteden aan thema’s als energie, klimaat, natuur, circulair werken en CO2-reductie. Het hoogheemraadschap wordt steeds beter in het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van projecten.

 

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn