Duurzame ontwikkelingsdoelen steeds vaker in praktijk gebracht

19 mei 2021

De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties worden steeds vaker in de praktijk gebracht. Dat blijkt uit de op 19 mei gepresenteerde rapportage over de Nederlandse inzet. Ook de inzet van gemeenten, provincies en waterschappen maakt onderdeel uit van het rapport.

Ondanks de coronacrisis zetten provincies, waterschappen en meer dan 100 Global Goals Gemeenten zich in 2020 in voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het doel is een einde te maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Decentrale overheden gebruiken de doelen steeds vaker als meetlat voor integraal duurzaamheidsbeleid en verbinden zo lokale opgaven met mondiale uitdagingen.

Klimaatdoelen behalen

In 2020 bereidden de decentrale overheden de uitvoering van het Klimaatakkoord voor en werd gezamenlijk gewerkt aan klimaatadaptatie. Steeds meer waterschappen zetten zich in voor verduurzaming in de grond-, weg en waterbouw. Met concrete maatregelen zoals het winnen van bioplastics uit slib wordt een bijdrage geleverd aan een verantwoorde productie en consumptie. Gemeenten maakten inzichtelijk wanneer wijken van het gas af gaan en de concept Regionale Energiestrategieën werden opgeleverd. De decentrale overheden streven met hun inspanningen naar het behalen van de klimaatdoelen. En leveren daarmee onder andere een bijdrage aan SDG 7 en 13.

Corona en SDG’s in 2020

De rapportage onderzocht onder andere hoe de coronapandemie het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen door decentrale overheden beïnvloed heeft. De coronacrisis zorgde voor nieuwe sociale en regionale breuklijnen en vergrootte al bestaande ongelijkheid op het terrein van arbeidsmarkt, inkomen en zorg. Gemeenten speelden een grote rol in steunmaatregelen aan onder andere zelfstandig ondernemers, waardoor banen behouden bleven. Om de gevolgen van de coronacrisis te beperken zijn gemeenten en provincies erg actief op het terrein van de crisismaatregelen. Waterschappen en het RIVM onderzochten het rioolwater op trends van het coronavirus. Zo dragen zij bij aan de informatiepositie over de ziekte (SDG 3 en 6).

Strategie

Bij de lancering van de Vijfde Nationale SDG Rapportage in Nieuwspoort op Verantwoordingsdag (19 mei) raadden de decentrale overheden de Rijksoverheid aan te werken aan een nationale SDG-strategie. Daarmee kan de inzet van decentrale overheden nog gerichter bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Het volledige overzicht van wat decentrale overheden doen, is te lezen in de Vijfde Nationale SDG Rapportage.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn