DWA Netwerkdag themasessies Europa en kennisuitwisseling

20 november 2023

Maandag 27 november is de DWA Netwerkdag (Dutch Water Authorities) in Driebergen. Na een plenair ochtendprogramma met sprekers Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, en Tom Middendorp, klimaatgeneraal en Oud-Commandant der Strijdkrachten, zijn er verschillende themasessies. De sprekers van de themasessies over Europa en kennisuitwisseling vertellen wat de thema’s relevant maakt voor de waterschappen.

bijeenkomst, presenatie, netwerkdag van Dutch Water Authorities
bijeenkomst, presenatie, netwerkdag van Dutch Water Authorities

“Water is een vanzelfsprekend impactvol thema, dat tegelijkertijd op veel plekken in Europa en wereldwijd onder druk staat”, zegt Luc Kronenberg, lobbyist in Brussel namens Vewin en de Unie van Waterschappen. Tijdens de DWA Netwerkdag leidt hij de themasessie over Europa. “De verschillende lidstaten van de Europese Unie hebben veelal dezelfde uitdagingen, maar allemaal een eigen perspectief en aanpak. Dat biedt ruimte voor kennisuitwisseling en om van elkaar te leren.”

Verschillen tussen landen

Kronenberg vindt het een verrijking om te leren over de verschillen tussen Europese landen. “Dat relativeert. Tegelijkertijd kan er nog veel bereikt worden in de samenwerking.” De uitdaging zit ‘m volgens hem vooral in vastgeroeste systemen, die verandering vragen om toekomstbestendig te blijven. “Via consensus, compromissen en verbinding zoeken we in Europa de juiste oplossingen.”

Inspiratie, denkkracht en culturen

Wat internationaal werk zo waardvol maakt? “Het inspireert, vergroot je denkkracht en leert je omgaan met andere culturen”, antwoord Kronenberg. “Dat maakt je een completer mens. Een ervaring die ik iedereen zou aanraden! Kom naar onze deelsessie om dit te ervaren en de kansen te ontdekken die Europa heeft.”

Bekijk ook zijn video over internationaal werken:


Kennisuitwisseling

Petra Goessen leidt de themasessie over kennisuitwisseling. Bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt ze aan natuurlijke oplossingen oor duin- en watersystemen langs de kust. “Juist nu, met een veranderend klimaat, kunnen we meer dan ooit leren van onze buren. Zuidelijke landen zijn bijvoorbeeld meer ervaren met lange periodes van droogte, verzilting en wederopbouw. Van andere gebieden kunnen we weer leren over crisismanagement bij overstromingen.”

Relevante samenwerkingsverbanden

“Internationaal samenwerken laat je kritisch nadenken over je manier van werken”, vervolgt Goessen. “Bijvoorbeeld over de Nederlandse regelgeving. Waarom doen we wat we doen? En kan het beter? Het is boeiend om bij een ander in de keuken te kijken en gericht op zoek te gaan naar relevante samenwerkingsverbanden. Daarvoor is het belangrijk om zoveel mogelijk ideeën op te halen, of dat nu op het vlak van beleid, onderzoek of uitvoering ligt. Dus: onderzoekers, beleidsmedewerkers, adviseurs met kennisvragen, laat je horen!”

> Meld je aan voor de DWA Netwerkdag op 27 november in Driebergen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn