Commissie toekomstbestendige vereniging


2 juni 2022

Het Uniebestuur wil de vereniging meer toekomstbestendig maken. Daarover wil het bestuur graag een advies vanuit de vereniging. Daarom stelt het Uniebestuur een ad hoc commissie in. Bedoeling is dat deze commissie eind 2022 een advies oplevert, dat aansluitend besproken kan worden binnen de vereniging. Op die manier kunnen de adviezen voor de waterschapsverkiezingen gewogen en geïmplementeerd worden.

> Download pdf