Gevolgen Omgevingswet voor legesheffing waterschappen


4 april 2022

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor de legesheffing van waterschappen. Deze gevolgen gaan verder dan het aanbrengen van een paar tekstuele wijzigingen in de legesverordeningen. Het verwerken van de effecten van de Omgevingswet is namelijk afhankelijk van de lokale omstandigheden en keuzes. Het is maatwerk dat zorg en aandacht vraagt.
De consequenties van de Omgevingswet voor de legesheffing en legesverordeningen van waterschappen wordt in deze brief in beeld gebracht.

> Download pdf 1
> Download pdf 2