Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet


24 juni 2021

Voor een goede en integrale implementatie van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer door gemeentes, waterschappen en provincies is een (gezamenlijke) aanpak in kaart gebracht. Dat staat in de Handreiking Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet.

> Download pdf 1
> Download pdf 2