Stand van zaken Omgevingswet april 2021


28 april 2021

In deze ledenbrief lees je meer over de uitkomsten van het Bestuurlijke Overleg Omgevingswet van 21 april en de voortgangsbrief over de Omgevingswet van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Eerste en Tweede Kamer op 23 april.

> Download pdf 1