Nederlandse waterdelegatie actief op World Water Forum

21 mei 2024

Van 18 tot 25 mei bezoekt een delegatie van Dutch Water Authorities (DWA) en het Blue Deal-programma het World Water Forum in Indonesië. Het doel is om binnen de internationale watersector het belang te onderstrepen van samenwerking binnen de gehele watercyclus.

world-water-forum-kenia-delegatie
world-water-forum-kenia-delegatie

Wat willen DWA en Blue Deal bereiken

Tijdens het World Water Forum komen stakeholders uit de hele internationale watersector bij elkaar. Samen bepalen zij de wereldwijde wateragenda en delen ze kennis met elkaar. Het Forum vindt iedere drie jaar plaats, telkens in een ander land. De delegatie van DWA en Blue Deal wijst op het belang van samenwerking binnen de gehele watercyclus. Dat betekent dat alle partners uit de waterketen in een bepaald beheersgebied samenwerken om de bredere belangen van het water te behartigen. Met name lokale dienstverleners (nutsbedrijven, waterschappen, gemeenten, etc.) spelen daarbij een grote rol. Het is dus belangrijk dat hun technische, organisatorische en financiële capaciteit op orde is. Alleen zo valt doel SDG6 van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties te bereiken in 2030.

Duurzame financiering beheer en onderhoud

Daarnaast voert de Blue Deal gesprekken met diverse financiers binnen de watersector. Daarbij wijst de delegatie op het belang van langjarige samenwerking en duurzame financiering van beheer en onderhoud. Op dit vlak is de Blue Deal onlangs een samenwerking aangegaan met The Nature Conservancy, WaterWorX en het NWB Fonds. Samen zoeken deze partijen naar manieren om projecten rond nature-based solutions te financieren. In Indonesië  wordt de samenwerking officieel bekrachtigd.

In gesprek met internationale waterpartners

De Nederlandse delegatie neemt als spreker deel aan diverse sessies, van onder andere de OECD, The Nature Conservancy, UNESCO, The Water Footprint Implementation en het High Level Panel Navigating the Source-to-Sea Journey. Ook heeft de delegatie gesprekken met de Islamic Development Bank en The Asian Development Bank. Daarnaast is er naturlijk voldoende gelegenheid het netwerk van DWA en de Blue Deal verder te versterken. Luzette Kroon is het gezicht van de delegatie. Zij is bestuurslid van de Unie van Waterschappen met onder andere de  portefeuille Internationaal. Ook is ze voorzitter van de stuurgroep van de Blue Deal. De delegatie trekt gezamenlijk op met Meike van Ginneken, de Nederlandse watergezant.

Dutch Water Authorities en de Blue Deal

De 21 waterschappen werken in Europa en de rest van de wereld  samen onder de naam Dutch Water Authorities (DWA). Zo verspreiden zij hun waterkennis en leren ze vanuit het buitenland. De Blue Deal is een groot uitvoeringsprogramma van DWA, samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Kijk voor meer informatie op www.uvw.nl/internationaal.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn