Nieuwe regels voor wegwerpplastic

2 juli 2021

Om het zwerfafval op het land, in het water en op oevers terug te dringen gelden er vanaf 3 juli maatregelen voor verschillende kunststofproducten. Hiervoor is een Europese Richtlijn voor wegwerpplastics opgesteld.

Onder deze wetgeving vallen verschillende maatregelen, zoals het verbod om bepaalde producten op de markt te brengen, ontwerpeisen voor wegwerpverpakkingen, markeringsvoorschriften en inzameldoelstellingen. Deze maatregelen worden de komende jaren stapsgewijs ingevoerd.

Verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten

Vanaf 3 juli 2021 mogen plastic bordjes, plastic bestek, plastic roerstaafjes, rietjes en wattenstaafjes niet meer worden verkocht. Bestaande voorraden worden opgemaakt, dus het kan nog voorkomen dat je ze tegenkomt.

Statiegeld op alle plastic flesjes

Vanaf 1 juli 2021 geldt er naast grote flessen ook statiegeld voor kleine flesjes. Vanaf 31 december 2022 geldt er ook statiegeld op blikjes.

Voorschrift op verpakkingen

Vanaf 3 juli 2021 komt er een voorschrift op verpakkingen van hygiëneproducten zoals vochtige doekjes. Ook op tabaksproducten en drinkbekers komt zo’n voorschrift. Er staat op bij welk afval het product hoort en waar je het dus weg moet gooien. Ook staat er informatie op over de kunststoffen in het product en welk invloed die heeft op het milieu.

Producentenverantwoordelijkheid

Ook een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid is een van de maatregelen. Producenten worden verantwoordelijk voor (zwerf)afval van een aantal van hun producten. Denk aan drank- en voedselverpakkingen, drinkbekers, lichte plastic tassen, vochtige doekjes, tabaksproducten (met filters), ballonnen en vistuig. Vanaf 3 juli 2024 moeten doppen en deksels vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen.

Bewustwording

Producenten moeten onder meer zorgen voor de inzameling, het vervoer en de verwerking van die producten, maar ook voor bewustwording van de consument. Via de Uitvoerige Producentenverantwoordelijkheid gaan producenten bovendien meebetalen aan de kosten die terreinbeheerders maken om zwerfafval op te ruimen.

Waterkwaliteit

Voor de waterschappen zijn deze maatregelen goed nieuws. Edith Kruger-Schippers, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen: “Minder plastic afval in het milieu, betekent ook minder plastic afval in het water. Dat komt de waterkwaliteit ten goede. Ook hebben de rioolwaterzuiveringen straks minder last van rommel, zoals vochtige doekjes. De pompen en andere machines lopen daardoor minder vaak vast.”

Milieu Centraal legt uit wat de Single Use Plastic-richtlijn inhoudt.

Zie ook de website van Rijkswaterstaat

(Afbeelding van Matthew Gollop via Pixabay)

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn