Noorderzijlvest wint Duurzame Parel 2021

24 juni 2021

Waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 juni de Duurzame Parel 2021 gewonnen voor het project Vervanging Gemaal HD Louwes. “Zet je hulpvraag uit bij de markt, die zijn al best ver met duurzaamheid.”

De Duurzame Parel is een prijs van Green Deal Duurzaam GWW voor projecten die zich hebben onderscheiden op het gebied van duurzaamheid in de voorbereiding, aanbesteding en/of uitvoering. Ook de Nieuwe Verbinding N69 van de provincie Noord-Brabant heeft een Duurzame Parel 2021 gewonnen. De Duurzame Parels van dit jaar zijn uitgereikt tijdens het online Symposium Duurzaamheid van 22 t/m 24 juni.

Waterveiligheid en meer

Uit het rapport Droge Voeten 2050 bleek dat waterschap Noorderzijlvest een aantal investeringen moet doen in waterstaatkundige werken in Zoutkamp en directe omgeving. Mark Pietersen, projectmanager gebiedsopgave Zoutkamp: “We hebben als waterschap een waterveiligheidsopgave. Zo moeten we onder andere aan de slag met een groot gemaal dat overtollig oppervlaktewater het Lauwersmeer op pompt, het gemaal HD Louwes. Maar de capaciteit daarvan is te laag voor de nieuwe klimaatscenario’s.” Het waterschap kon er nu voor kiezen om enkel met de waterveiligheidsopgave aan de slag te gaan.

Maar dat deden ze niet. Het waterschap klopte aan bij de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland en vroeg of het project van waterveiligheid ook raakvlakken had met zaken die zij in de omgeving wilden aanpakken. Samen kwamen ze tot 9 projecten die ze aan elkaar koppelden. Zoals fietspaden aanleggen en de waterverbinding naar de jachthaven in het dorp verbeteren. En ook werd besloten een rijksmonumentale sluis die buiten gebruik was, om te bouwen tot een functionele schutsluis en het gemaal daarnaast te bouwen.

Duurzaamheid gelijk meenemen

Bij zulke grote projecten speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. En dat wilde het projectteam al gelijk in de ontwerpfase meenemen. “We hebben het adviesbureau Tauw gevraagd om ons daarbij te helpen. Onder hun begeleiding hebben we een scan gedaan met de gemeente, provincie en waterschap om te kijken waar overeenkomsten en verschillen lagen in onze ambities op het gebied van duurzaamheid, een zogenaamd ‘ambitieweb’. Daar kwamen de volgende punten uit naar voren waar we de nadruk op leggen: energie, ecologie, ruimtelijke kwaliteit en sociale relevantie. Vervolgens zijn we daar maatregelen aan toe gaan kennen.”

Markt benaderen

De volgende stap: de markt benaderen. “Een van de gunningscriteria was om duurzaamheid in hun plan mee te nemen. Daarbij wilden we weten wat de aannemers in hun organisatie nu al doen aan duurzaamheid, welke CO2-uitstoot ze verwachten bij dit project en wat ze gaan doen om dat te beperken.”

“Nu zetten we die visie van de gekozen aannemer om in eisen in het contract. En daar zullen we ook op toezien bij de uitvoering van het project.”

Tips voor andere waterschappen

Heeft Pietersen nog tips voor andere waterschappen over hoe ze duurzaamheid al in de ontwerpfase mee kunnen nemen? “Meestal hebben we de neiging als projectteam om heel lang na te denken hoe we met duurzaamheid om zullen gaan. Ik raad ze aan om gewoon die hulpvraag uit te zetten bij de markt. Je hoeft het niet alleen te doen, de markt is al best ver hierin. Ook kun je de duurzaamheidsvraag in kleine stukjes ophakken en zo gefaseerd bezig gaan. Leer en evalueer. Je hoeft het niet in één keer 100 procent goed te doen, als je maar wel aan de slag gaat ermee.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn