Oproep: waterschappen, certificeer je op de CO2-prestatieladder

25 mei 2021

Vanuit de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen komt de oproep aan alle waterschappen en aan waterschappen gelieerde organisaties om ervoor te zorgen dat ze uiterlijk in 2025 gecertificeerd zijn op de CO2-prestatieladder.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zien de CO2-prestatieladder als een krachtig instrument voor verduurzaming van onze sector, inclusief onze eigen bedrijfsvoering. Daarom hebben we gezamenlijk besloten tot deze oproep.”

CO2 verminderen

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en deze uitstoot via gerichte activiteiten te verminderen.

5 treden

De ladder bestaat uit 5 treden. De eerste 3 treden richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. De treden 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten waarvan de organisatie een schakel is.

Transparant communiceren

Van de deelnemende organisaties wordt ook verwacht dat ze transparant communiceren over alle aspecten van hun CO2-beleid en dat ze initiatieven nemen binnen hun sector of keten. Externe audits zien toe op de juistheid van de gegevens, op het ambitieniveau en op het permanente commitment van de organisatie. Certificering voor de CO2-prestatieladder is een instrument dat het eigen klimaat- en energiebeleid van de waterschappen ondersteunt.

Aanbestedingsinstrument

De waterschappen zetten de CO2-prestatieladder al 10 jaar naar tevredenheid in als aanbestedingsinstrument. De CO2-prestatieladder is 1 van de 4 instrumenten die zijn ontwikkeld vanuit de Aanpak Duurzaam GWW.

Meerwaarde

Daarnaast heeft het ook meerwaarde om de gehele organisatie te certificeren op de CO2-prestatieladder. Dat is de conclusie uit een onderzoek van SKAO naar de ervaringen van verschillende waterschappen met het certificeringstraject. Inmiddels is een aantal waterschappen gecertificeerd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was het eerste waterschap.

Netwerkbijeenkomst

Op 27 mei organiseert de Unie van Waterschappen van 13.00 tot 15.30 uur een netwerkbijeenkomst over certificeren op de CO2 Prestatieladder. We praten bij met de waterschappen die hier zelf mee bezig zijn en brengen je op de hoogte van hun leerervaringen. Daarnaast gaan we in op wat er nodig is om te certificeren op niveau 4/5. Maud Vastbinder van de SKAO geeft hierover een korte uitleg en Peter van Riswijk van de Provincie Gelderland vertelt over het proces dat zij hebben doorlopen. Aanmelden kan via mail bij Meinke Schouten via mschouten@uvw.nl.

Op de foto: Begin vorig jaar ontving hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als eerste waterschap in Nederland het certificaat voor de CO2-Prestatieladder.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn