Bestuur

Het Uniebestuur vormt het dagelijks bestuur van de vereniging, de ledenvergadering vormt het algemeen bestuur. De ledenvergadering benoemt de leden van het bestuur van de Unie.
Het dagelijks bestuur vergadert 8 keer per jaar en telt 6 leden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille met onderwerpen en is voorzitter van 1 of meer commissies. Het Uniebestuur stelt een bestuursprogramma op voor de periode van hun bestuur. Hierin staat de visie van de bestuurders voor de vereniging. Het Uniebestuur staat in nauw contact met de waterschappen.

Rogier van der Sande

Voorzitter > meer informatie

Sander Mager

Vicevoorzitter > meer informatie

Jeroen Haan

Bestuurslid > meer informatie

Luzette Kroon

Bestuurslid > meer informatie

Dirk-Siert Schoonman

Bestuurslid > meer informatie

Vincent Lokin

Penningmeester > meer informatie

Meindert Smallenbroek

Algemeen directeur, bestuurssecretaris > meer informatie
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

> Vincent Lokin

Penningmeester

> Jeroen Haan

Bestuurslid

> Luzette Kroon

Bestuurslid

> Dirk-Siert Schoonman

Bestuurslid

> Sander Mager

Bestuurslid

> Meindert Smallenbroek

Directeur