Uw zoekresultaten voor: Lobby
Standpuntenoverzicht 2021

Gevonden in publicaties

Dit is het standpuntenoverzicht van de Unie van Waterschappen voor 2021. Hierin zijn de belangrijkste standpunten van de waterschappen op verschillende dossiers te vinden. De standpunten zijn ingedeeld per ministerie….


Wetgevingsoverleg Water

Gevonden in inbreng

Op 21 november 2022 staat in de Tweede Kamer het jaarlijkse wetgevingsoverleg Water op de agenda. De waterschappen geven de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee….


Bijpraatsessie dossiers Eerste en Tweede Kamer

Gevonden in agenda

Tessa Maas, adviseur Public Affairs bij de Unie van Waterschappen, praat geïnteresseerden in een uurtje bij over lopende dossiers in de Eerste en Tweede Kamer. Ook blikt zij terug op…


Watertoets

Gevonden in pagina's

…van watersystemen. De opvattingen van de waterbeheerder moeten daarbij worden betrokken. Wat doet de Unie van Waterschappen? Door de Unie van Waterschappen wordt een continue lobby gevoerd om de waterschappen…


Agrarische emissies

Gevonden in pagina's

…de KRW-doelen worden gehaald en in 2030 de land- en tuinbouw nagenoeg emissieloos is. Naast lobby-activiteiten werkt de Unie samen met landbouworganisaties, ministeries, politiek en andere betrokken partijen om deze…


Begroting Unie van Waterschappen 2022

Gevonden in publicaties

…het principe ‘water en bodem sturend voor de ruimtelijke inrichting’ Lobby voor een bronaanpak in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit Realiseren van afgesproken doelstellingen voor hoogwaterbescherming Ondersteunen…


Commissie Internationale Zaken (CINTER)

Gevonden in pagina's

…standpunten innemen op het gebied van internationale samenwerking en de Europese lobby. De ontwikkelingen op het gebied van de Dutch Water Authorities (DWA) zijn leidend voor de agenda van de WINTER….


Eerste Kamerleden maken kennis met waterschap

Gevonden in nieuws

…Sylvester en dagelijks bestuurslid Sander Mager van waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaven een toelichting op het waterschapswerk en de uitdagingen voor de toekomst. Tessa Maas, lobbyist bij de Unie…