Uw zoekresultaten voor: Lobby
Organisatie

Gevonden in pagina's

…zijn gekozen in de ledenvergadering. Het bestuur zet de lijnen uit, bewaakt de samenhang binnen de Unie en is verantwoordelijk voor de gezamenlijke lobby en communicatie. Tenslotte vertegenwoordigen de bestuursleden…


Motie aangenomen: subsidies voor lokale partijen mogelijk

Gevonden in nieuws

…moeten de subsidiëring voor waterschapspartijen regelen, omdat er geen Waterschapsfonds is. Wet op de politieke partijen Ondanks een lobby van VNG en de Unie van Waterschappen wilde het ministerie van…


Unie maakt kennis met minister Mark Harbers van IenW

Gevonden in nieuws

Eén van de onderwerpen waar de Unie aandacht voor vroeg was klimaatverandering. Nederland merkt de gevolgen van die klimaatverandering en krijg bijvoorbeeld steeds vaker te maken met weersextremen. Daarbij is…


Unie maakt kennis met minister Hanke Bruins Slot (BZK)

Gevonden in nieuws

Zo benoemde Van der Sande onder meer de Agenda één overheid. BZK, de provincies (IPO), gemeentes (VNG) en de Unie hebben de ambities voor interbestuurlijk samenwerken vastgelegd in het werkdocument…