Inventarisatie knelpunten voor de Taskforce herijking Afvalstoffen> Download pdf

Inhoud

  1. Einde-afval teruggewonnen stoffen uit afvalwater (waar staan we)
  2. Knelpunten afvalstoffenregelgeving
  3. Mogelijke oplossingsrichtingen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn