Springtij Forum 2022 over ‘in balans met water’

21 september 2022

Van 21 tot en met 23 september vindt op Terschelling het duurzaamheidsfestival Springtij plaats. Deze 3 dagen gaan deelnemers uit politiek, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten met elkaar in gesprek over duurzaamheid. Ook de waterschappen zijn van de partij. Zij vragen aandacht voor het thema ‘In balans met water’.

Paalhoofden op het strand om de eb- en vloedstroom uit de kust te houden
Paalhoofden op het strand om de eb- en vloedstroom uit de kust te houden

De waterschappen maken onderdeel uit van de watercoalitie. Ook enkele drinkwaterbedrijven, de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kennisinstituut Deltares maken er deel van uit. Deze coalitie heeft zich voor 3 jaar als partner aan het festival verbonden.

Water is leidend

Met het thema ‘In balans met water’ vraagt de watercoalitie aandacht voor het feit dat water leidend is voor een toekomstbestendig Nederland. Water zit in immers in het hart van alle ruimtelijke beslissingen. Daarom worden op Terschelling 5 zoetwatersessies en 2 zeesessies georganiseerd.

Waarde van water

Zo doet Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland, mee aan een sessie over klimaatadaptieve woningbouw. Marijn Ornstein, dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe neemt deel aan de sessie over de waarde van water. In die sessie ervaren deelnemers zelf de dilemma’s rondom waterverbruik.

> Lees meer over het festival

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn