Duurzaamheid

De waterschappen voeren een actief energie- en grondstoffenbeleid.

Daarmee dragen ze bij aan een duurzame samenleving. De Unie van Waterschappen maakt afspraken met de Rijksoverheid over deze bijdrage.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn