Energietransitie

De ambitie van de waterschappen is om in 2025 energieneutraal te zijn.

Ze werken ook aan een ambitie voor klimaatneutraliteit.

De waterschappen zetten vol in op de energietransitie. Ze wekken zelf duurzame energie op en stellen hun terreinen steeds vaker ter beschikking om ook anderen te laten profiteren van deze energiekansen. De duurzame energiebronnen hebben geen broeikasgassen-uitstoot, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. En ze leveren geen bijdrage aan de klimaatverandering. De waterschappen waren in 2020 al voor 43,2 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn