Energietransitie

De waterschappen willen in 2025 100 procent energieneutraal zijn.

De waterschappen werken ook aan een ambitie voor klimaatneutraliteit.

Vooral door het produceren van biogas en groen gas en het opwekken van zon- en windenergie is energieneutraliteit haalbaar. Voorwaarde daarvoor is een blijvende Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) voor energieprojecten en voldoende netcapaciteit.

De waterschappen zetten vol in op de energietransitie. Ze wekken zelf duurzame energie op en stellen hun terreinen steeds vaker ter beschikking om ook anderen te laten profiteren van deze energiekansen. De duurzame energiebronnen hebben geen broeikasgassen-uitstoot, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. En ze leveren geen bijdrage aan de klimaatverandering. De waterschappen waren in 2020 al voor 43,2 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie.