Grondwateronttrekkingen

Er moet beter zicht komen op grondwateronttrekkingen, met name in gebieden waar de grondwatervoorraad onder druk staat.

sproeiwagen op weiland haalt water uit sloot
sproeiwagen op weiland haalt water uit sloot

Door de toenemende droogte en de stijgende watervraag vanuit drinkwater, industrie en landbouw neemt de druk op het grondwater toe. Daarom is het belangrijk om de grondwatervoorraad goed te beschermen en zuinig om te gaan met water. Om dat mogelijk te maken, willen de waterschappen het zicht en de grip op het grondwater verbeteren.

Brede aanpak en watertransitie

Voor het herstel en de bescherming van de grondwatervoorraad zijn een brede aanpak en een watertransitie nodig om de balans tussen vasthouden en afvoeren te herstellen. Want strengere regelgeving alleen lost de grondwaterschaarste niet op. Het is ook nodig om water langer vast te houden en te infiltreren in de bodem. Dit vergt meer fysieke ruimte voor het watersysteem en actief beleid voor een gezonde bodem. In dit beleid moeten water en bodem sturend zijn. Ook zijn aan de vraagzijde waterbesparende maatregelen nodig en het benutten van alternatieve waterbronnen, zoals herbruikbaar effluent uit rioolwaterzuiveringen.

Maatwerk

Bij de verbetering van de regelgeving voor grondwateronttrekkingen zijn uitvoerbaarheid en doelmatigheid belangrijk. Vanwege de gebiedsspecifieke situaties ligt de oplossing in maatwerk. Dit stelt waterschappen en provincies in staat om de grondwateronttrekkingen gericht te reguleren en de grondwatervoorraad optimaal te beschermen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn