Thermische energie

Thermische energie kan voor een groot deel in de warmtevraag van gebouwen voorzien.

Vanwege het belang van de overgang naar een duurzame energievoorziening, vindt de Unie dat alle energiebronnen zo goed mogelijk moeten worden benut.

De waterschappen zien voor zichzelf een rol om deze bron te ontwikkelen. Waterschappen hebben ook een rol als vergunningverlener. Hierbij kijken ze vooral naar de effecten die er kunnen zijn voor de waterkwaliteit.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn