Vernieuwde handreiking en modelgedragscodes integriteit

2 april 2021

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeentes, provincies en waterschappen is geactualiseerd. De handreiking bevat ook de geactualiseerde modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders.

In de geactualiseerde handreiking is een nieuw hoofdstuk opgenomen over de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Daarnaast is de tekst van de handreiking en modelgedragscodes toegespitst op de hedendaagse praktijk.

Gezamenlijke uitgave

De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Handreiking integriteit politieke ambtdragers bij gemeentes, provincies en waterschappen 2021

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn