Waardevolle World Water Week voor de Blue Deal

31 augustus 2023

Van 20 t/m 24 augustus vertegenwoordigden Luzette Kroon en Emilie Sturm de Blue Deal tijdens de World Water Week in Stockholm. Daar namen ze deel aan sessies en spraken ze met onder andere de Islamic Development Bank over plannen voor investeringen. De week stond in het teken van het vervolg op de VN Waterconferentie in New York.

Luzette Kroon aan het woord tijdens panelgesprek World Water Week
Luzette Kroon aan het woord tijdens panelgesprek World Water Week

Luzette Kroon aan het woord tijdens een panelgesprek over het vervolg op het VN-congres

Kroon is bestuurslid van de Unie van Waterschappen en in die rol portefeuillehouder Internationaal en voorzitter van de Blue Deal. Sturm is programmamanager van de Blue Deal. De Blue Deal is het gezamenlijke internationale programma van de 21 Nederlandse waterschappen.

> Meer over de Blue Deal

Waarom namen jullie deel aan de World Water Week?

Sturm: “De week in Stockholm stond in het teken van het vervolg op de Water Action Agenda die tijdens het VN-congres is vastgesteld. Hoe gaat het nu met de toezeggingen die toen zijn gedaan? Wij waren, in aanloop naar het VN-congres, als Blue Deal de eersten die een toezegging voor de Action Agenda hebben gedaan, namelijk een verdubbeling van het geld en de inzet voor de Blue Deal.”

“We waren dus ook in Stockholm om te vertellen wat wij in de afgelopen 8 maanden sinds onze toezegging hebben gedaan. Luzette Kroon heeft daar tijdens de sessie ‘UN 2023 Water Conference: From voluntary commitments to impact’ over verteld in een panel. Ze vertelde onder andere hoe wij binnen de Blue Deal nog meer hebben ingezet op van elkaar leren. Als partnerlanden onderling, maar ook hoe Nederland van onze partnerlanden kan leren. Dat leren hebben we bijvoorbeeld gefaciliteerd door in juni een groot Blue Deal-congres te organiseren in Amsterdam. Daar waren 14 partnerlanden bij aanwezig. Ook hebben we meer ingezet op het leren van elkaar via Communities of Practice op verschillende thema’s.”

In New York vroeg de Blue Deal om aandacht voor investeringen in beheer en onderhoud. Hebben jullie daar in Stockholm ook aandacht aan besteed?

Sturm: “In New York hebben we een eerste sessie georganiseerd om met financiers in gesprek te gaan over dit onderwerp. Dat leidde onder andere tot een verkenning met de Islamic Development Bank. Inmiddels zijn we zover dat we de intentie tot een samenwerking hebben, waarbij de Islamic Development Bank wil investeren in een pilot in 2 van onze partnerlanden: Burkina Faso en de Palestijnse Gebieden. In Stockholm hebben we één-op-één hierover verder gepraat.”

Hadden jullie nog andere doelen in Stockholm?

Sturm: “We hebben de nieuwe watergezant, Meike van Ginneken, ontmoet. Zij is de opvolger van Henk Ovink. Ik nam deel aan het panel van Wavemakers. Hierin ging het erover hoe je jongeren een grotere rol kunt geven bij het oplossen van waterproblemen. Van Ginneken kondigde toen de Gamechangers Challenge aan, die volgend jaar tijdens de Olympische Spelen in Parijs wordt gelanceerd. Dit wordt een challenge die jongeren uitdaagt om met oplossingen te komen voor belangrijke waterthema’s. Ik heb toegezegd dat wij een prijs beschikbaar zullen stellen, waarbij de winnaar een feasibility study mag doen om te kijken of we de oplossing echt kunnen toepassen in de praktijk van een van onze partnerschappen.”

Hoe kijk je terug op de Water Week?

“Persoonlijk ben ik eigenlijk helemaal geen fan van congressen, maar ik merkte dat het ons programma toch echt verder helpt. Dit congres creëert een momentum voor de watersector om een vervolg te geven aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens het VN-congres. Het is een soort schop onder de kont.”

“En ik ben ontzettend geïnspireerd geraakt. Onder andere door wat we kunnen leren van inheemse volkeren, waar in een aantal sessies aandacht aan werd besteed. Als waterschappen zijn we al lang bezig met Nature-based solutions, ook binnen de Blue Deal. Inheemse mensen weten daar veel meer van dan wij, hun manier van leven is mét de natuur leven. Toch worden zij in het waterbeheer vaak over het hoofd gezien, terwijl zij misschien wel de sleutel tot succes in handen hebben.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn