Waterschappen aanwezig op World Water Forum

30 mei 2024

Van 18 t/m 25 mei was het World Water Forum in Indonesië. Dutch Water Authorities (DWA) en de Blue Deal bezochten het forum met een kleine delegatie. Luzette Kroon, Uniebestuurder en voorzitter van de Blue Deal-stuurgroep, was het hoofd van de delegatie. Zij stemde haar agenda nauw af met Meike van Ginneken, de Nederlandse watergezant. Ze namen deel aan verschillende sessies en maakten afspraken met (potentiële) samenwerkingspartners.

Luzette Kroon voor presentatiescherm
Luzette Kroon voor presentatiescherm

Samen internationale wateruitdagingen aanpakken

“Tijdens het World Water Forum heeft Nederland de noodzaak van gezamenlijke actie kunnen uitdragen”, blik Kroon terug. “Droogte, extreme neerslag en watervervuiling zorgen voor grote uitdagingen. Niet alleen in Nederland en Europa, maar in de hele wereld. We hebben ons als land, en voor de waterschappen in het bijzonder DWA met het Blue Deal-programma, kunnen positioneren als een krachtige partner om de internationale wateruitdagingen het hoofd te bieden.”

“We voerden gesprekken over het belang van samenwerking binnen de gehele waterketen en duurzame financiering voor beheer en onderhoud”, vervolgt ze. “Ook benadrukten we tijdens diverse sessies het belang van bronaanpak, lokale implementatie en de uitvoering van de Water Action Agenda (de uitkomst van de VN Waterconferentie vorig jaar). Ik kijk terug op een succesvol forum.”

Blue Deal draagt bij aan continuïteit regionaal waterbeheer

Op het forum sprak de Nederlandse delegatie met medewerkers van de Blue Deal in de Palestijnse Gebieden, Zuid-Afrika, Peru en Indonesië. Allemaal benadrukten zij hoeveel de Blue Deal, vaak in combinatie met het WaterWorX-programma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, voor hen betekende. De langetermijnrelatie wordt als cruciaal ervaren en de inhoudelijke samenwerking draagt voor een belangrijk deel bij aan de continuïteit van het waterbeheer.

Verbeteren en beschermen stroomgebieden

Op het gebied van duurzame financiering voor beheer en onderhoud vroeg DWA onder andere aandacht voor climate-resilient watershed investments. Dit zijn investeringen gericht op het verbeteren en beschermen van stroomgebieden (watersheds), om deze bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Vaak in de vorm van nature-based solutions, bijvoorbeeld door herbebossing en aanplant van vegetatie om erosie te voorkomen en water vast te houden. DWA ging hiervoor onlangs al een samenwerking aan met The Nature Conservancy, VEI (WaterWorX) en het NWB Fonds. Deze samenwerking is tijdens het forum officieel gemaakt.

Gesprekken met ontwikkelingsbanken

De delegatie ging ook in gesprek met de Asian Development Bank (ADB) en de Islamic Development Bank. Dit zijn ontwikkelingsbanken met als doel de economie van Aziatische en Islamitische landen te bevorderen. Tijdens de gesprekken bleek de aanpak van climate-resilient watershed investments goed aan te sluiten. Daarnaast is er een toenemende interesse om meer te investeren op het gebied van watergovernance. De aanpak van de Nederlandse waterschappen heeft daarbij ook de interesse van de banken. Tijdens de International Water Week in Stockholm, eind augustus, spreken de Blue Deal en de ontwikkelingsbanken hier verder over.

Watervoetafdruk compenseren

Tijdens de VN Waterconferentie in 2023 in New York was DWA/Blue Deal betrokken bij de lancering van het Water Footprint Compensation platform. Tijdens het World Water Forum is hier opnieuw aandacht voor gevraagd. Het Water Footprint-concept streeft een ‘waterveilige’ wereld na, waarin watergebruikers hun verantwoordelijkheid nemen voor het herstellen van een gezonde watercyclus.

Zo kunnen bedrijven die veel water gebruiken hun watervoetafdruk compenseren. Dit geld kan gebruikt worden voor investeringen in waterbesparende of herstellende maatregelen. De BlueDeal doet hiervoor al een pilot in de Palestijnse Gebieden, met de BluElephant. Ook zijn er gesprekken gaande met Blue Deal Zuid-Afrika en is er zeker potentie binnen andere Blue Deal-partnerschappen.

> Lees meer over het internationale werk van de waterschappen en de Blue Deal

> Of bekijk de website van Dutch Water Authorities

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn