4 webinars Omgevingswet

Webinar
Datum: 14 november 2019
Tijd: 09:00 - 11:00
Locatie: Online
Organisatie: TROWA

Omgevingswet – Pilot aansluitvoorziening DSO door waterschap Limburg

In dit webinar komen verschillende onderwerpen van de Pilot Aansluitvoorziening DSO aan bod. Op de volgende tijdstippen komen tenminste de volgende onderwerpen aan bod. Kijkersvragen zijn hierin niet opgenomen, maar zijn wel terug te zien in het Webinar.
00:04:54 – Samenvoegen van keuren na fusie
00:09:06 – Opstellen van Doelgerichte Digitale Regelgeving
00:18:25 – Vragenbomen
00:25:23 – Werkingsgebieden
00:31:40 – Omzetten van Keur naar Waterschapsverordening
00:43:39 – Conclusies
00:47:24 – Juridische regels aanleveren aan LVBB volgens STOP/TPOD standaard
01:01:34 – Toepasbare regels aanbieden aan RTR volgens STTR standaard
01:15:40 – Aandachtspunten aanlevering
01:25:20 – Aanvullingen na de pilot
01:29:10 – Hoe ziet het er nu uit in het DSO-LV
01:32:04 – Resumé
01:33:01 – Vervolgstappen

Omgevingswet – Pilot aansluitvoorziening DSO door waterschap Limburg

Omgevingswet – Architectuur; de logische en functionele kant van het DSO

In dit webinar nemen Paul de Frankrijker en Bertjan Kaan u mee in de logische en functionele kant van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het webinar is een logisch vervolg op het webinar over informatiemodellen, standaarden en waardelijsten. Dit keer kijken we naar de DSO architectuur vanuit de invalshoeken 1) Wetgeving 2) Dienstverlening 3) Vergunningverlening en 4) Informatielevering.

In het kort zetten Paul en Bertjan uiteen hoe omgevingsdocumenten en bijbehorend regelbeheersysteem worden ontsloten naar het Omgevingsloket via het DSO, hoe het gebruik ervan kan doorwerken tot in het zaaksysteem van de vergunningverlener en hoe verwerking van deze gegevens van belang is voor het aanleveren van goede data over bijvoorbeeld het watersysteem. De onderwerpen komen in onderstaande volgorde aan bod:
00:00:05 Introductie
00:00:50 Even voorstellen
00:03:08 Architectuur opgedeeld in kwadranten
00:03:50 Data als brandstof
00:04:40 1e kwadrant: wetgeving en publiceren (aanleveren)
00:15:38 2e kwadrant: dienstverlening en checken
00:20:45 3e kwadrant: vergunningverlening en indienen
00:32:25 4e kwadrant: leveren van informatie (stelselcatalogus, CDL, registerbevraging etc.)

Omgevingswet – Architectuur; de logische en functionele kant van het DSO

Omgevingswet – Informatiemodellen, standaarden en waardelijsten

In dit webinar legt Bertjan Kaan uit wat de verschillen zijn tussen de drie verschillende informatiemodellen rondom juridische regels en toepasbare regels, wat de samenhang is van deze modellen, welke standaarden bij deze informatiemodellen horen, hoe het proces van annoteren de data verrijkt ten behoeve van de functionele werking van het DSO en welke rol waardelijsten hierbij spelen.

In dit Webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
00:02:48 IMOP (Informatiemodel)
00:06:45 IMOW (Informatiemodel)
00:10:14 IMTR (Informatiemodel)
00:12:37 STOP (Standaard)
00:14:39 TPOD (Standaard)
00:16:50 STTR (Standaard)
00:19:10 Waardelijsten
00:17:50 Relatie tussen IMOP en IMOW
00:25:00 Annoteren
00:28:58 Functionele structuur
00:33.15 Relatie tussen IMOW en IMTR
00:36:00 Regelbeheerobjecten
00:40:49 Werkzaamheden en waardelijsten
00:59:10 Afronding en vragen

Omgevingswet – Informatiemodellen, standaarden en waardelijsten

Omgevingswet – Werkingsgebieden in het kader van de omgevingswet en het DSO

In dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:
00:01:57 – Het waarom van werkingsgebieden
00:02:55 – Beperkingengebied vs werkingsgebied
00:03:55 – Samenhang regels & werkingsgebied
00:05:05 – Omgevingswet loket
00:06:50 – Verordening en werkingsgebied
00:07:20 – Toepasbare regels en werkingsgebied
00:08:35 – Bijlage X van de handreiking waterschapsverordening
00:17:36 – Initiatief in beperkingengebied van oppervlaktewaterlichaam
00:20:28 – Geo-informatie in juridische teksten en op de kaart
00:25:12 – Logisch combineren van verschillende werkingsgebieden
00:38:31 – Beslissingstabel na logisch combineren van werkingsgebieden
00:39:31 – Geografisch combineren van verschillende werkingsgebieden
00:51:02 – Beslissingstabel na geografisch combineren van werkingsgebieden
00:54:22 – Conclusies en suggesties

Omgevingswet – Werkingsgebieden in het kader van de omgevingswet en het DSO
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn