Blue Deal-congres dag 2: leren van elkaar

14 juni 2023

Op 13 juni vond de tweede dag van het Blue Deal-congres plaats. Deze dag stond in het teken van 6 workshops over onderwerpen die een grote rol spelen binnen de Blue Deal. Een terugblik op de tweede dag.

De thema’s van de sessies waren: water pricing, water safety management, stakeholder participation, urban waste water management, nature-based solutions, en smart monitoring. Thema’s waar binnen de Blue Deal ook via Communities of Practice gedurende het jaar kennis wordt gedeeld. Vanuit alle partnerschappen kunnen deelnemers hieraan meedoen.

Water pricing

Takhona Dlamini uit eSwatini is een van de internationale gasten die een presentatie geeft tijdens de workshop Water pricing. Ze vertelt: “We leven in een regio met waterschaarste, waar ook veel water wordt gebuikt voor irrigatie. We zijn begonnen met het beprijzen van het gebruik van water. Dat brengt veel uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld bij de boeren. Vandaag deelden we tijdens een sessie onze ervaringen met andere landen. We hebben veel geleerd over verschillende manieren waarop andere landen waterprijzen hebben geregeld. In sommige landen betaal je bijvoorbeeld voor de hoeveelheid water die je gebruikt of heb je voor bepaalde activiteiten in een regio een vergunning nodig.” De sessie vond ze leerzaam en leuk: “We zijn allemaal onderdeel van de grote Blue Deal-familie.”

Spreker tijdens de sessie ‘Water pricing’

Water safety management

Tijdens deze sessie over waterveiligheid kwam juist níet het bouwen van dijken aan bod. Sterker nog, het bouwen van een dijk is “slechts de helft van het werk”, vindt Monique Zwiers van het Blue Deal programmabureau. “Tijdens het bouwen moet je al denken over hoe je het onderhoud gaat organiseren.”

En juist voor beheer en onderhoud is vaak geen budget. Ook grote financiers, zoals de investeringsbanken, investeren voornamelijk in de bouw van waterinfrastructuur in plaats van in onderhoud. Zwiers: “Daar is de Blue Deal nu ook mee bezig, om uit te zoeken hoe we dergelijke investeringen voor grote donoren aantrekkelijk maken.”

Stakeholderparticipatie

Bij de sessie stakeholderparticipatie bleek hoeveel overeenkomsten de partnerlanden met elkaar hebben. Ze hebben allemaal te maken met vergelijkbare belangengroepen, zoals gemeenschappen, boeren, vissers of bedrijven die gebruikmaken van het water. Ook worstelen de partnerlanden met vergelijkbare uitdagingen op het gebied van financiering en communicatie. De oplossing voor de problemen? Die zijn in deze korte sessies nog niet gevonden. “Maar,” zegt Marcel de Ruijter, partnerschapsmanager voor Roemenië, “Dit is slechts een start voor het delen van informatie met elkaar. Het is het begin van een proces.”

Waste water management

Tijdens deze sessie kwamen 2 tegenovergestelde manieren van waterzuivering aan bod: Zuid-Afrika met een traditionele aanpak en de Palestijnse gebieden die juist gebruikmaken van een high-tech, innovatieve aanpak. Beide vormen zijn goed, benadrukt Hans Schepman, van het partnerschap in Zuid-Afrika. “Het hangt echt af van de lokale context welke oplossing je kiest.” Daarnaast kwam tijdens deze sessie sterk naar voren hoe belangrijk natuurlijke oplossingen (nature-based solutions) zijn. Bijvoorbeeld door zuivering via wetlands.

Ook in deze sessie komt het gebrek aan financiering voor beheer en onderhoud weer aan bod. Wel zien de deelnemers allerlei mogelijkheden, zoals verdienmodellen voor bedrijven of door de vervuiler te laten betalen.

Hans Schepman tijdens de sessie ‘Waste water management’

Nature-based solutions

“Voor ieder probleem is een nature-based solution,” meent Jaap Bos, van het Blue Deal-partnerschap in Ghana. Zo heeft het buurland van Ghana, Burkina Faso, net als een hoop andere landen te maken met de woekerende waterhyacint. Tijdens de sessie gaat het erover hoe dit omgezet kan worden tot iets waar men geld mee kan verdienen. Zo gebruiken sommige landen het voor het produceren van biogas. Het Blue Deal-programma in Zuid-Afrika heeft een opleidingsprogramma voor vrouwen om gedroogde waterhyacint te gebruiken voor het maken van manden, die ze vervolgens weer verkopen. Burkina Faso en Zuid-Afrika hebben alvast een afspraak gemaakt om hier verder over te praten. “Zo blijkt maar weer hoe belangrijk kennisdeling is.”

Smart monitoring

Liesbeth Wilschut, van het programmabureau van de Blue Deal houdt tijdens de sessie smart monitoring haar mobiel omhoog. “We hebben tegenwoordig zoveel nieuwe mogelijkheden voor monitoring van het water. Participatieve monitoring wordt hierdoor veel makkelijker. En het is bovendien ook erg goedkoop.” Ze laat de deelnemers zelf ook even uitproberen hoe dat nou werkt, om zelf het water te monitoren. Met een speciaal staafje lopen de deelnemers naar de rivier de Amstel, waar de evenementenlocatie naast ligt. Ze steken het staafje kort in het water en plaatsen het vervolgens op een speciale kaart en met hun telefoon kunnen ze de gegevens aflezen. En het water in de Amstel? “Het nitraatgehalte is in ieder geval in orde. Je kunt hier gerust in zwemmen.”

Deelnemers monitoren het water uit de Amstel via hun telefoon

Wat staat er 14 juni op het programma?

Op 14 juni, de derde dag van het congres, gaan de deelnemers eropuit. Ze bezoeken dan een locatie waar ze het Nederlandse waterbeheer in de praktijk kunnen bekijken. Ze hebben daarbij keuze uit de Markermeerdijken, de Zandmotor of de Amsterdamse Waterleidingduinen.

> Lees en bekijk het (foto)verslag van maandag 12 juni (dag 1)

> Lees en bekijk het (fotoverslag van woensdag 14 juni (dag 3)

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn