EU-fondsenwijzer helpt bij vinden van financieringsmogelijkheden

14 oktober 2021

Op 14 oktober is de EU-fondsenwijzer gelanceerd. Een handige online tool voor waterschappen, gemeentes en provincies die op zoek zijn naar de juiste financiering voor een plan, project of campagne.

De fondsenwijzer is een initiatief van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Huis van de Nederlandse Provincies & Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Kenniscentrum Europa decentraal.

Subsidiekansen

Decentrale overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en digitalisering. De Europese Unie biedt regelmatig kansen voor (mede)financiering van projecten. Maar het vinden van financieringsmogelijkheden blijkt in de praktijk vaak een flinke uitdaging. De EU-fondsenwijzer informeert decentrale overheden welke subsidies er zijn en welke voorwaarden er gelden.

Klimaatverandering

Hein Pieper, scheidend vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, zei tijdens de lancering in een videoboodschap dat het van belang is om de Europese fondsen vooral te benutten in het licht van de uitdagingen waar we momenteel mee te maken hebben, met name op het vlak van klimaatverandering. Ook wees hij op het belang van samenwerking tussen Nederlandse overheden en partners, maar ook grensoverschrijdend met buurlanden.

Ga naar de EU-fondsenwijzer

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn