Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid per 2023


24 oktober 2022

Deze ledenbrief informeert over de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de relatie met andere relevante dossiers (Nationaal Programma voor het Landelijk Gebied - NPLG), Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water (KRW), de concrete watermaatregelen in het NSP, de cofinanciering vanuit waterschappen en ten slotte het proces voor de komende maanden.

> Download pdf