Inwerkingtreding Wet hersteloperatie toeslagen


17 november 2022

In deze ledenbrief informeren wij u over de inwerkingtreding, op 5 november jl., van de Wet hersteloperatie toeslagen (hierna: de wet of de Herstelwet). De wet geeft aan tal van (goedkeurende) beleidsbesluiten
die sinds de aanvang van de hersteloperatie zijn genomen, een formele grondslag.

> Download pdf