Vaststelling strategie Duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen


12 oktober 2021

Op 17 september 2021 heeft de Uniecommissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen ‘Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact’ vastgesteld. Deze strategie is de gezamenlijke basis voor het duurzaam handelen van de waterschappen in de komende jaren (2021-2030).

> Download pdf