Verruiming vermogensnormen kwijtschelding


26 september 2022

Vrijdag 16 september jl. is de Regeling kwijtschelding belasting medeoverheden (de Regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Op grond van deze Regeling kunnen decentrale overheden ervoor kiezen om aan personen die kwijtschelding aanvragen toe te staan dat zij over wat extra financiële middelen (denk aan spaargeld) mogen beschikken zonder dat dit aan hun recht op kwijtschelding in de weg staat.

> Download pdf